top of page

Tietosuoja

Tietoturva on Movercase:lle tärkeää. Kaikkia henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietosuojaseloste

Tämä on Movercases Oy:n (Y-tunnus: 3275166-9) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste, jossa kerrotaan Movercases Oy:n, movercases.com-verkkosivuston, Yhtiön sosiaalisen median palveluiden (jäljempänä ”Movercases” tai ”Yhtiö”) kautta saatujen tietojen käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Henkilötietoja koskevissa asioissa voitte olla yhteydessä:

Movercases Oy
Nuumäentie 12 
02710 Espoo
sales@movercases.com

Movercases ei ole katsonut tarpeelliseksi nimetä erillistä tietosuojavastaavaa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet


Henkilötietojen käsittelyn perusteena voi olla Movercases:in ja asiakkaan välinen sopimukseen perustuva asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Rekisteriin voidaan tallentaa myös toimeksiantoihin välittömästi liittyviä muita henkilötietoja, joita voivat olla muun muassa asiakkaan vastapuolet tai yhteistyökumppanit.


Movercases kerää ja käsittelee henkilötietoja vastatakseen yhteydenotto- ja tarjouspyyntöihin, hoitaakseen toimeksiantoja sekä seuratakseen movercases.com-verkkosivuston kävijäliikennettä. Käsittelyn tarkoituksena saattaa olla myös Yhtiön liiketoiminnan ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena voi olla myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttäminen.
 

Rekisteröidyt

Movercases voi kerätä tietoja Yhtiön verkkosivuston käyttäjistä ja asiakkaista.
 

Käsiteltävät tiedot

Movercases kerää kustakin rekisteröidystä ainoastaan tarpeellisia tietoja. Yhtiön verkkosivuston kautta kerätään käyttäjän antamat tiedot seuraavasti:

Käyttäjäksi kirjautuminen:

- sähköpostiosoite

Pyydä tarjous-lomake:

- sähköpostiosoite
- puhelinnumero

Ota yhteyttä-lomake:

- sähköpostiosoite
- puhelinnumero

Pyydä tarjous- ja Ota yhteyttä-palveluiden yhteydessä käyttäjä useimmiten kirjoittaa myös tarjouksen kuvaukseen tai kysymykseen liittyviä tietoja, jolloin hän saattaa
Movercases:in varoituksista huolimatta oma-aloitteisesti jättää kyseisiin kohtiin myös omia tai jonkin toisen henkilön (kuten vastapuolen) henkilötietoja.

Puhelimitse, messuilla ja tapaamisisa saatetaan tavatun henkilön antaman suostumuksen perusteella kerätä seuraavat tiedot:

- nimi
- osoite
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- henkilötunnus

Voimme luovuttaa yhteystietoja voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneillemme.

 

Henkilötietojen säilytysaika


Henkilötietoja säilytetään vain rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellisen ajan.
 

Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle


Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 

Verkkosivuston evästeet ja seuranta


Seuraamme movercases.com-verkkosivuston kävijäliikennettä evästeiden avulla Google Analytics -ohjelmaa (Google Inc) apuna käyttäen. Internetselaimesi lähettää esimerkiksi IP-osoitteesi ja käyttämäsi verkkosivun osoitteen automaattisesti Googlelle. Movercases saa tällöin käyttöönsä vain anonyymia tietoa, joten Movercases ei saa tietoa käyttäjän IP-osoitteesta, eikä se voi siten tunnistaa käyttäjää. Google Analyticsin avulla Yhtiö saa käyttöönsä tärkeää verkkosivuston käyttäjädataa, joiden avulla se näkee muun muassa kävijämäärät, sivustovierailun keston, yksittäiset sivut, joilla käyttäjä kulloinkin vierailee sekä tiedon siitä, onko käyttäjä vieraillut aiemmin Yhtiön verkkosivustolla. Näiden tietojen avulla Movercases kehittää ja optimoi sivustonsa palvelemaan käyttäjiään entistä paremmin. Voit estää Google Analyticsia keräämästä tietoja sinusta. Lisätietoa estämisestä saat Googlen verkkosivustolla.

Movercases-sivusto sisältää sisältönsä jakamisen helpottamiseksi myös sosiaalisen median (LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, G+) palveluita heidän evästeineen.

Käyttäjällä on aina mahdollisuus estää evästeiden kerääminen tai poistaa sekä hallinnoida evästeitä selaimen tai mobiililaitteen asetuksien avulla.

 

Tietoturva, henkilötietoihin pääsy ja henkilötietojen salaus


Tietoturva on Movercases:lle tärkeää. Käyttäjien henkilötietoihin on pääsy vain hyvin tarkasti rajatuilla henkilöillä ja tämä varmistetaan käyttöoikeuksilla. Henkilötietoihin pääsyn edellytyksenä on aina kirjautuminen henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa käyttäen. Kaikkia henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Movercases.com-sivustolla on käytössä salattu HTTPS-yhteys, jota käytetään tiedon suojattuun siirtoon verkossa. Tiedot salataan ennen niiden lähettämistä TLS-protokollan avulla. Näin ollen kaikki sivustolla kerätyt henkilötiedot ovat suojattuja. Käyttäessäsi Movercases.com-sivustoa huomaat selaimesi osoitekentän alussa vihreän lukon sekä tekstin https://. Näin tunnistat sen, että sivu on salattu.

Google Analytics -palvelun kautta saadut tiedot tallennetaan ja käsitellään vain kyseisessä Googlen palvelussa. Movercasesiin liitetyn Google Analytics -tilin käyttäminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka ovat ainoastaan muutaman Minilexin avainhenkilön käytettävissä.

Kaikki paperi- tai muussa ei-sähköisessä muodossa mahdollisesti olevat henkilötiedot säilytetään aina lukituissa tiloissa, lukituissa kaapeissa, eikä niihin ole pääsyä ulkopuolisilla henkilöillä. Kaikki henkilötiedot tuhotaan erityistä huolellisuutta ja tietoturvaa noudattaen.

 

Rekisteröidyn oikeudet


Halutessasi voit tarkistaa joko rekisteriimme tallennetut tietosi tai tiedon siitä, ettei rekisteristämme löydy sinua koskevia tietoja. Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista. Nämä oikeudet toteutat lähettämällä tätä koskevan allekirjoittamasi (tai muulla vastaavalla tavalla vahvennetun) pyynnön tämän tietosuojaselosteen alussa mainittuun osoitteeseen joko postitse tai sähköpostitse.

Rekisteröitynä voit myös vaatia rekisterissämme mahdollisesti olevan, tarpeettoman, virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oikaisua, täydennystä tai poistoa. Halutessasi voit tehdä tätä koskevan vaatimuksen tämän tietosuojaselosteen alussa mainittuun osoitteeseen joko postitse tai sähköpostitse. Kerrothan samalla nimesi, yhteystietosi ja vaatimasi muutokset, jotta voimme tarvittaessa kysyä lisätietoja tai muuten ottaa yhteyttä asiaan liittyen.

Sinulla on myös oikeus kieltää tietojesi käsittelyn tai luovuttamisen etämyyntiä, suoramainontaa tai -markkinointia varten yllämainittujen Minilexin tietosuoja-asioita koskevien osoitteiden avulla.  

Privacy
bottom of page